Impact voorlezen op taalontwikkeling

‘Van de peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen heeft bijna 70 procent voldoende woordenschat om een goede start te kunnen maken op school,’ vermeldt een onderzoek naar het effect van voorlezen. ‘Van kinderen die niet zijn voorgelezen heeft slechts 30 procent voldoende woordenschat.’ Voorlezen is dus behalve gezellig en vermakelijk, een belangrijke basis voor … Read more…